Công ty TNHH Thời Trang Lê Hương

Công ty TNHH Thời Trang Lê Hương

Công ty TNHH Thời Trang Lê Hương

Công ty TNHH Thời Trang Lê Hương

Công ty TNHH Thời Trang Lê Hương
Công ty TNHH Thời Trang Lê Hương

Chính sách

Chính sách thanh toán

29-09-2020 11:43:15 PM - 627

1. Chuyển Khoản.

Ngân Hàng HD Bank Biên Hòa Đồng Nai

Chủ tài khoản: Lê Thị Hương

Số tài khoản: 138704070004994

Nội dung: Khách hàng liên hệ trước khi chuyển khoản - ghi rõ nội dung chuyển khoản và số Điện Thoại kèm theo.

 

2. Tiền Mặt.

Bài viết khác